Selecteer een pagina
MAAK VAN PARTICIPATIE EEN FEESTJE

Speel de Straatpuzzel

Bewonersparticipatie bij ingrepen in de openbare ruimte wordt steeds belangrijker. Met de nieuwe Omgevingswet op stapel wordt het zelfs een wettelijke must.

De Straatpuzzel wordt gespeeld op het Loosduinse Hoofdplein in Den Haag. Foto: Frank Jansen.

In de regel wordt er een enorme stapel brieven de deur uit gedaan om iedereen op te roepen naar een informatiebijeenkomst te komen. De respons is vaak laag en de mensen die komen zijn meestal diegenen die altijd al komen op dit soort avonden en hun mening klaar hebben. Terwijl we allemaal juist op zoek zijn naar een divers en representatief beeld van wat er leeft onder bewoners

Participatie kan ook leuk zijn. Met de juiste methode, materialen en vraagstelling willen mensen best hun mening laten horen. Mensen die eigenlijk nog niet wisten dat ze een mening hebben, mensen die zich niet aangesproken voelen door beleidstaal en mensen die niet uit zichzelf het hardste roepen. Met de Straatpuzzel bereiken we juist deze mensen. Want zwart of wit, jong of oud, boos of vrolijk, door de ideale straat, buurt of wijk bij elkaar te puzzelen kan iedereen meedoen!

Straatpuzzel op locatie

De Straatpuzzel wordt in diverse wijken van Den Haag gespeeld om de mening van Hagenaren op te halen ten aanzien van mobiliteit en openbare ruimte. Wethouder Robert van Asten deed een aantal keer mee. In de video vertelt hij over de mobiliteitstransitie die in Den Haag op stapel staat en het ophalen van de meningen van de bewoners middels het Straatspel.

Hoe gaat het in zijn werk?

1. De vraag
Graag komen wij op gesprek om van u te horen welke input u precies op wilt halen onder bewoners. Wij zijn goed in het ontdekken van de vraag achter de vraag en kunnen fundamentele beleidsthema’s goed vertalen naar concrete vragen of stellingen die aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep.
2. De doelgroep
Voor het ontwikkelen van de goede puzzel is het belangrijk om de doelgroep goed te benoemen. Gaat het om bewoners van een specifiek gebied of met een specifieke leefstijl? Wilt u kinderen betrekken of juist ouderen laten deelnemen? Met het afbakenen van de doelgroep kunnen we ook al na gaan denken over de concrete invulling van het traject: Gaan we mensen buiten benaderen of op een bijeenkomst? Deze keuzes hebben gevolgen voor het materiaal, de grootte en de structuur van de puzzels.
3. De verwerking
Afhankelijk van de specifieke vraagstelling maken we in de stijl van de straatpuzzel een schrapkaart waarop kan worden aangegeven welke afwegingen bewoners maken bij het maken van keuzes door middel van de puzzel. Ons team van zeer ervaren en enthousiaste Straatpuzzelaars weten precies hoe ze door moeten vragen om zelfs de meest verlegen bewoners uit de tent te lokken. De gesprekken die worden gevoerd zijn informeel, waarmee ruimte ontstaat om ook impopulaire of controversiële meningen te delen.
4. Het participatierapport
Na verwerking van de schrapkaarten leveren wij een handzaam en overzichtelijk rapport op van de bevindingen.
voorbeeld

De Straatthermometer

In opdracht van de Gemeente Den Haag bevragen we Hagenaars en Hagenezen over het klimaat. Waar is het #natenheetinDenHaag? Waar ervaren zij wateroverlast of waar vinden zij verkoeling? Wat zijn volgens hen plekken in de stad waar je in de zomer niet meer lekker over straat kan vanwege de hitte? En wat kunnen zij zelf doen om de stad in veranderende omstandigheden koel en droog te houden? Op de magnetische Straatthermometer geven bewoners met magneetjes aan hoe zij het klimaat in de stad ervaren, terwijl onze medewerkers de schrapkaart invullen. De Straatthermometer gedraagt zich zo als een levende infographic. In de loop van de dag ontstaat er een steeds duidelijker beeld hoe klimaat(problemen) ervaren worden.

 

voorbeeld

Mobiliteitstransitie: Werken aan de Wijk

In de wijken Transvaal en Schilderswijk West zijn tot 2024 meerdere projecten om de wijk beter te maken. En daar heeft de gemeente de hulp van bewoners bij nodig. Bureau Graswortel en BeeldinZicht hebben hiervoor het participatieproject Werken aan de Wijk ontwikkeld. De stad staat een grote transitie te wachten op het gebied van mobiliteit en vraagt middels Werken aan de Wijk haar bewoners mee te denken. Op Werken aan de Wijk-werkplaatsen worden Hagenaars uitgebreid geïnformeerd en gevraagd commentaar konden leveren. Dat kan ook online op https://werkaandewijk.denhaag.nl

 

voorbeeld

Verkeerszorgen in Poeldijk

Tijdens het participatietraject rond het nieuwe Omgevingsplan van Poeldijk uitten bewoners hun zorgen over de verkeerssituatie rond de dorpskern. Met de Verkeerspuzzel kon men door middel van verkeersborden en vervoerskaartjes enerzijds aangeven hoe er gevaarlijke situaties ontstonden. Anderzijds kon men ook direct aan de slag met creatieve oplossingen als rijrichtingen, drempels, zebrapaden en flexibele afsluitingen.

 

voorbeeld

Straatpuzzel Mobiliteit en Openbare Ruimte in Den Haag

Voor het participatietraject rond de mobiliteitstransitie in Den Haag zijn er zes verschillende straatpuzzels gemaakt vrij naar de typische bouwstijlen in Den Haag. Op campagne door de stad werden voorbijgangers gevraagd naar hoe zij om zouden gaan met de schaarse openbare ruimte in de stad: Zijn al die parkeerplaatsen wel nodig of zouden we met deelauto’s wat ruimte kunnen maken voor bijvoorbeeld een boom?

 

voorbeeld

Meer dan een wel/niet parkeergarage

In het Geuzenkwartier in Den Haag zijn er plannen voor het bouwen van een parkeergarage om zo de straat vrij te maken voor meer groen. Maar hoe denken de bewoners hier nou eigenlijk over? Zien zij de garage als oplossing voor het opknappen van een versteende omgeving? Of zijn er wellicht ook andere oplossingen te bedenken? Met een gedetailleerde Straatpuzzel van het plein zelf (“ik kan mijn eigen woning zien“) kunnen bewoners precies aangeven welke problemen zij ervaren in hun directe leefomgeving.

 

voorbeeld

Moeten we woningen gaan splitsen?

Hoe denkt men in Den Haag over nut en noodzaak van bouwkundig splitsen en de gevolgen hiervan voor de wijk? Met die vraag in het achterhoofd is de Straatpuzzel Bouwkundig Splitsen ontwikkeld. Door middel van magneetjes konden deelnemers zelf een woning splitsen en aangeven welke gevolgen dit zou hebben voor de openbare ruimte: Komt er met een extra woning ook een extra fiets op de stoep? Moeten er misschien containers bijgeplaatst worden of als er gezinnen komen te wonen, is er dan nog plek voor een speeltuintje? In de Straatpuzzelkeet zijn we in de winter van 2018 door de hele stad gaan puzzelen.